درس‌های موجود

تصویر درس دوره مبارزه با پولشویی مقدماتی (28خرداد)
عمومی

سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
برگزاری دوره با کارشناسان همکاری بانک مرکزی
آشنایی با  مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی
 گونه شناسی عمومی پولشویی
جرایم مالی و سازمان یافته
سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی
 آثار و تبعات پولشویی
 مقابله با تامین مالی تروریسم
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
 تکالیف قانونی اشخاص مشمول
جرم انکاری پولشویی
 معرفی مرکز اطلاعات مالی
 مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
 برنامه ریزی و تطبیق مقررات
 اشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
تضاد منافع


تصویر درس دوره مبارزه با پولشویی مقدماتی (24 خرداد)
عمومی

سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
برگزاری دوره با کارشناسان همکاری بانک مرکزی
آشنایی با  مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی
 گونه شناسی عمومی پولشویی
جرایم مالی و سازمان یافته
سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی
 آثار و تبعات پولشویی
 مقابله با تامین مالی تروریسم
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
 تکالیف قانونی اشخاص مشمول
جرم انکاری پولشویی
 معرفی مرکز اطلاعات مالی
 مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
 برنامه ریزی و تطبیق مقررات
 اشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
تضاد منافع


تصویر درس حسابداری صرافی (29خرداد)
عمومی

سر فصل دوره حسابداری صرافی

1- آشنایی با کارکرد و عملیات صرافی ها

 تعریف صرافی

انواع صرافی

عملیات صرافی

اسکنانس و انواع آن

حوالجات                        

مسکوکات

سامانه سنا و نیما

بازار متشکل ارزی

2- حسابداری خرید و فروش ارز در صرافی

ثبتهای حسابداری خرید و فروش ارز در صرافی

ثبتهای حسابداری تبدیل ارز

مغایرت گیری

3-  مفاهیم موجودی ارزی و انبار در صرافی (بهای تمام شده و روشهای قیمت گذاری)

روش قیمت گذاری موجودیهای ارزی

استفاده از انبار و کاردکس

4-  استاندارد های حسابداری مرتبط با صرافی ها

استاندار شماره <8> موجودی کالا

استاندار شماره <16> تسعیر ارز

5- گزارشگر مالی

طبقه بندی موجودیهای اری در صورت وضیعت مالی

صورتهای مالی صرافی

6- مالیات وتکالیف قانون صرافی ها

ارزش افزوده صرافی ها

ماده <169>ق م م

آیین نامه و دستور العمل ها

الزامات مبارزه با پولشویی

7-  سایر موارد

الزام حسابرسی رعایت

کدینگ جامع حسابها (پیشنهادی بانک مرکزی ج11)تصویر درس مبارزه با پولشویی مقدماتی (10 خرداد)
عمومی

سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
برگزاری دوره با کارشناسان همکاری بانک مرکزی
آشنایی با  مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی
 گونه شناسی عمومی پولشویی
جرایم مالی و سازمان یافته
سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی
 آثار و تبعات پولشویی
 مقابله با تامین مالی تروریسم
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
 تکالیف قانونی اشخاص مشمول
جرم انکاری پولشویی
 معرفی مرکز اطلاعات مالی
 مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
 برنامه ریزی و تطبیق مقررات
 اشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
تضاد منافع


تصویر درس مبارزه با پولشویی مقدماتی (9 خرداد )
عمومی

سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
برگزاری دوره با کارشناسان همکاری بانک مرکزی
آشنایی با  مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی
 گونه شناسی عمومی پولشویی
جرایم مالی و سازمان یافته
سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی
 آثار و تبعات پولشویی
 مقابله با تامین مالی تروریسم
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
 تکالیف قانونی اشخاص مشمول
جرم انکاری پولشویی
 معرفی مرکز اطلاعات مالی
 مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
 برنامه ریزی و تطبیق مقررات
 اشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
تضاد منافع


تصویر درس مبارزه با پولشویی مقدماتی (اردیبهشت)
عمومی

سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
برگزاری دوره با کارشناسان همکاری بانک مرکزی
آشنایی با  مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی
 گونه شناسی عمومی پولشویی
جرایم مالی و سازمان یافته
سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی
 آثار و تبعات پولشویی
 مقابله با تامین مالی تروریسم
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
 تکالیف قانونی اشخاص مشمول
جرم انکاری پولشویی
 معرفی مرکز اطلاعات مالی
 مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
 برنامه ریزی و تطبیق مقررات
 اشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
تضاد منافع

تصویر درس امنیت شبکه و امنیت عمومی
عمومی

در این دوره افراد با مباحث عمومی امنیت سایبری در حوزه پولی / مالی آشنا شده و روش های شناسایی و مقابله با حملات مهندسی اجتماعی را از طریق بررسی حملات رایج در حوزه پرداخت را فراخواهند گرفت. و همچنین شناخت انواع بدافزار ها  و امنیت دستگاه های قابل حمل (موبایل، لپ تاپ ) وجود دارد.

تصویر درس محاسبه فاکتور ارزش افزوده
عمومی
سر فصل دوره فاکتور ارزش افزوده

1- کليات و تعاريف

2- معافيت ها

3- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

4- وظايف و تكاليف مؤديان

5- سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن 

7- عوارض كالاها و خدماتتصویر درس آشنایی با سامانه نیما
عمومی

سر فصل دوره آشنایی با سامانه نیما 

این دوره  توسط احدی از کارشناسان بانک مرکزی برگزار میگردد.

1- آشنایی با سیستم و سامانه جامع تجارت ایران

2- آشنایی با مراحل ثبت و سفارش در سامانه جامع تجارت بابت واردات و صادرات

3- آشنایی با تخصیص الویت کالاهای وارداتی و تخصیص ارز

4- آشنایی با گردش فروش حواله در چرخه بانک مرکزی 

5-  آشنایی کامل با روش های خرید و فروش حواله نیمایی ین صرافی های بانکی و تضامنی

6-  آشنایی با انواع درخواست های حوالجات نیمایی

7- آشنایی کامل با نحوه محاسبه کارمزدهای ارزو ریالی بابت خرید و فروش حواله

8- آشنایی با نحوه مراوده خرید حواله بین صرافی های تضامنی در سطوح مختلف

9- آشنایی کامل بابت خرید ارز حاصل ازصادرات از صادر کننده توسط صرافی تضامنی

10- آشنایی کامل با نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات و تعامل صرافی های تضامی با این موارد

11-  آشنایی کامل با نحوه واردات در مقابل صادرات

12-آشنایی کامل بابت خرید و فروش کوتاژهای صادراتی در صرافی ها

13-  آشنایی کامل با نحوه محاسبه دقیق خرید حواله بین صرافی ها و صرافی های بانکی

14- آشنایی کامل با رزهای داخلی منشا بانکی

15- راه های ارتباط صرافی ها با صادر کنندها و وارد کننده ها از مراجع بانکی

16- آشنایی با نحوه ثبت سنا در زمان خرید و فروش حواله

17- آشنایی با ثبت اطلاعات در سامانه نیما

این دوره  توسط احدی از کارشناسان بانک مرکزی برگزار میگردد.تصویر درس سکه شناسی
عمومی

سر فصل دوره شناخت سکه

1-  تاریخچه سکه از زمان پیداش تا حال-قبل از انقاب و بعداز انقلاب- سکه های یادبودی و پهلوی

2- اولین بهار آزادی

3- در رابطه با عیار سکه-قطر-وزن

4-  نحوه تشخیص سکه های بانکی و غیر بانکی

5- نرخ طلا و عوامل موثر در نرخ سکه

6- محل تعیین نرخ سکه-معامله با همکاران

7- نحوه قیمت گذاری و اختلاف خریدوفروش و محاسبه مالیات و ضریب آن

8- انواع مصرف کننده ها و نحوه معامله و سرمایه گذاری

9- ارزش طلایی و حباب سکه

10- شرکت در حراج کارگشایی و مزایده

11-  پلمپ سکه و فروش

12- انواع سکه های تقلبی

13- انواع ضرب سکه و قالب ضرب سکه در سال های مختلف

14- مواردقانونی و ثبت آن و مسائل قوانین پولشویی

15- سکه های پلمپ بانک مرکزی

16- اختلاف نظرها و حل اختلاف در کانون صرافان

17- مراکز فروش و قوانین اتحادیه طلا و جواهر

18- امتحان و آزمون


 تصویر درس آشنایی با ارز دیجیتال
عمومی

سر فصل دوره ارز دیجیتال

1- معرفی تاریخچه و ماهیت پول، بانک ها و رمز ارزها

2- معرفی مفهومی بیت کوین و تکنولوژی DLT

3- بلاکچین

4- سایر مباحث حوزه فناوری بلاکچین

5- کاربردهای بلاکچین 

6- والت ها

7- خرید و فروش رمز ارزها در اکسچینج

8- تحلیل بازار

9- معرفی رمز ارزهاتصویر درس اسکناس شناسی
عمومی

سر فصل دوره اسکناس شناسی


1- آشنایی با تاریخچه اسکناس

2- آشنایی با پول رایج کشورهای همسایه ایران

3- آشنایی با ارزهای مهم دنیا

4- شناخت خصوصیات امنیتی استفاده شده در اسکناس

5- تشخیص جعل در اسکناس و ...تصویر درس سوئیفت
عمومی

سرفصل دوره سوئیفت

1- آشنایی با اصطلاحات فرمت حوالجات ارزی

2- آشنایی با اصطلاحاتMT103 و MT202سوئیفت

3- اطلاعات کاربردی در کف بازار صرافی ها در سوئیفت

4- چگونگی تشخیص حقیقی بودن سوئیفت

5- آشنایی جزئی(نیما) با فرایند تکمیل اسناد تخصیص ارز بانکی از سفارش کالاخواست صحت و ...تصویر درس حسابداری صرافی
عمومی

سر فصل دوره حسابداری صرافی

1- آشنایی با کارکرد و عملیات صرافی ها

 تعریف صرافی

انواع صرافی

عملیات صرافی

اسکنانس و انواع آن

حوالجات                        

مسکوکات

سامانه سنا و نیما

بازار متشکل ارزی

2- حسابداری خرید و فروش ارز در صرافی

ثبتهای حسابداری خرید و فروش ارز در صرافی

ثبتهای حسابداری تبدیل ارز

مغایرت گیری

3-  مفاهیم موجودی ارزی و انبار در صرافی (بهای تمام شده و روشهای قیمت گذاری)

روش قیمت گذاری موجودیهای ارزی

استفاده از انبار و کاردکس

4-  استاندارد های حسابداری مرتبط با صرافی ها

استاندار شماره <8> موجودی کالا

استاندار شماره <16> تسعیر ارز

5- گزارشگر مالی

طبقه بندی موجودیهای اری در صورت وضیعت مالی

صورتهای مالی صرافی

6- مالیات وتکالیف قانون صرافی ها

ارزش افزوده صرافی ها

ماده <169>ق م م

آیین نامه و دستور العمل ها

الزامات مبارزه با پولشویی

7-  سایر موارد

الزام حسابرسی رعایت

کدینگ جامع حسابها (پیشنهادی بانک مرکزی ج11)تصویر درس فرآیند صدور مجوز ها
عمومی

سر فصل دوره آشنایی با فرایند صدور مجوز


1-  تعاریف

2- مراحل تاسیس و ثبت صورت جلسات

3-  فرایند تمدید جواز

4- آموزش نگارش صورت جلسات مجمع عمومی و فوق العاده صرافی

5-  معرفی ادارات مرتبط با تاسیس و تمدید مجوز صرافی 

6- نقش و چگونگی نظارت ادارات مرتبط با عملکرد شرکت های صرافی

7- کمیسیون نظارتی و بررسی عملکرد شرکت ها

8- مراحل انحلال و آزاد نمودن ضمانت نامه بانکی


تصویر درس دستور العمل ناظر بر صرافی
عمومی

سرفصل­ دوره دستورالعمل ناظر بر صرافی

1- تعاریف

2- ضوابط تاسیس

3- سهامداران، شرکا، هیات مدیره و مدیرعامل

4- سرمایه

5- اجازه نامه

6- فعالیت

7- نظارت

8- انحلالتصویر درس امور مالیاتی ( مقدماتی )
عمومی

سر فصل دوره امور مالیاتی مقدماتی

1- وظایف مودیان

2- ثبت نام در درگاه ملی مالیات و سازمان امور مالیاتی کشور

3- الزامات صدور فاکتور رسمی

4- آموزش ارسال صورت معاملات فصلی

5- آموزش  ارسال اظهارنامه ارزش افزوده 

6- لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق.

7- ثبت نام در سامانه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.

8- تشریح حساب تجاری و غیر تجاری.
تصویر درس آشنایی با سامانه نیما (حضوری)
عمومی
سر فصل دوره آشنایی با سامانه نیما  ( برگزاری دوره به صورت حضوری میباشد.)
ساعت شروع 16

این دوره  توسط احدی از کارشناسان بانک مرکزی برگزار میگردد.

1- آشنایی با سیستم و سامانه جامع تجارت ایران

2- آشنایی با مراحل ثبت و سفارش در سامانه جامع تجارت بابت واردات و صادرات

3- آشنایی با تخصیص الویت کالاهای وارداتی و تخصیص ارز

4- آشنایی با گردش فروش حواله در چرخه بانک مرکزی 

5-  آشنایی کامل با روش های خرید و فروش حواله نیمایی ین صرافی های بانکی و تضامنی

6-  آشنایی با انواع درخواست های حوالجات نیمایی

7- آشنایی کامل با نحوه محاسبه کارمزدهای ارزو ریالی بابت خرید و فروش حواله

8- آشنایی با نحوه مراوده خرید حواله بین صرافی های تضامنی در سطوح مختلف

9- آشنایی کامل بابت خرید ارز حاصل ازصادرات از صادر کننده توسط صرافی تضامنی

10- آشنایی کامل با نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات و تعامل صرافی های تضامی با این موارد

11-  آشنایی کامل با نحوه واردات در مقابل صادرات

12-آشنایی کامل بابت خرید و فروش کوتاژهای صادراتی در صرافی ها

13-  آشنایی کامل با نحوه محاسبه دقیق خرید حواله بین صرافی ها و صرافی های بانکی

14- آشنایی کامل با رزهای داخلی منشا بانکی

15- راه های ارتباط صرافی ها با صادر کنندها و وارد کننده ها از مراجع بانکی

16- آشنایی با نحوه ثبت سنا در زمان خرید و فروش حواله

17- آشنایی با ثبت اطلاعات در سامانه نیما

این دوره  توسط احدی از کارشناسان بانک مرکزی برگزار میگردد.


تصویر درس آموزش قانون جدید پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (خرداد)
تخصصی

سرفصل ها:

تشریح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تکالیف ، تشویق ها و جرایم اشخاص مشمول قانون

دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی

نحوه کار با کارپوشه مالیاتی


خلاصه ای از کارگاه:

مجلس شورای اسلامی آبان ماه 1398 این قانون را تصویب و توسط مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان مالیاتی کشور با فراخوان شرکت های بورسی درآبان 1400 عملا این قانون اجرایی گردید. پیرو این قانون مودیان طبق فراخوان های اعلامی از طرف مرکز موظف به اجرای آن هستند.

سامانه مودیان ، مرجع نهایی ثبت ، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی است و در آن به هر موردی کار پوشه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کار پوشه انجام میشود.


اشخاص مشمول این قانون:

کلیه صاحبان مشاغل ( صنفی و غیرصنفی ) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصورت 1366/12/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن {به طور خلاصه همه شرکت های بورسی شرکت های دولتی و خصوصی و همه مشاغل }


تصویر درس تحلیل تکنیکال
تخصصی

سر فصل دوره تحلیل تکنیکال


1- تحلیل تکنیکال

2- ساختار نمودارها و کندل ها

3- نظریه داو

4-  مقاومت و حمایت

5- روندها

6-  کانال ها

7- الگوها

8- آشنایی با مبنایی طراحی سیستم معاملاتی

9- آشنایی با افبزار فیبوناچی

10- معرفی و نحوه استفاده اسیلاتور و اندیکاتور

11- آشنایی با نحوه سفارش گذاری

12- آشنایی با استراتژی معاملاتی

13- کارگاه شبیه سازی معامله گری

برای شرکت در دوره مذکور پیش نیاز شرکت در دوره آشنایی با ارز دیجیتال الزامی میباشد.تصویر درس آموزش قانون جدید پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
تخصصی
سرفصل ها:

تشریح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تکالیف ، تشویق ها و جرایم اشخاص مشمول قانون

دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی

نحوه کار با کارپوشه مالیاتی


خلاصه ای از کارگاه:

مجلس شورای اسلامی آبان ماه 1398 این قانون را تصویب و توسط مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان مالیاتی کشور با فراخوان شرکت های بورسی درآبان 1400 عملا این قانون اجرایی گردید. پیرو این قانون مودیان طبق فراخوان های اعلامی از طرف مرکز موظف به اجرای آن هستند.

سامانه مودیان ، مرجع نهایی ثبت ، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی است و در آن به هر موردی کار پوشه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کار پوشه انجام میشود.


اشخاص مشمول این قانون:

کلیه صاحبان مشاغل ( صنفی و غیرصنفی ) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصورت 1366/12/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن {به طور خلاصه همه شرکت های بورسی شرکت های دولتی و خصوصی و همه مشاغل }


تصویر درس دوره مبارزه با پولشویی پیشرفته ویژه مدیرعاملین شرکت های تضامنی
تخصصی

دوره مبارزه با پولشویی پیشرفته ویژه مدیرعاملین شرکت های تضامنی

هزینه دوره 12000000 ریال میباشد.

پیش نیاز این دوره ، دوره مبارزه با پولشویی سطح مقدماتی و متوسط میباشد.
دوره به صورت مجازی برگزار میگردد.