پرش به محتوای اصلی

5 درس‌ها

استاد: روح الله نجفیاستاد: مدیر کل

مبارزه با پولشویی مقدماتی ( 23 دی )

آشنایی و مبارزه با پولشویی

گونه شناسی عمومی پولشویی

جرایم مالی و سازمان یافته

سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات پولشویی

مقابله با تامین مالی تروریسم

قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم انگاری پولشویی

معرفی مرکز اطلاعات مالی

مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه ریزی و تطبیق مقررات

آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

 تضاد منافع