پرش به محتوای اصلی

1 درس‌ها

حسابداری صرافی (10 دی ماه)
حسابداری
پیشنمایش درس

استاد: مجتبی سوریاستاد: مدیر کل

حسابداری صرافی (10 دی ماه)

1-     آشنایی با کارکرد و عملیات صرافی ها

 تعریف صرافی

انواع صرافی

عملیات صرافی

اسکنانس و انواع آن

حوالجات                        

مسکوکات

سامانه سنا و نیما

بازار متشکل ارزی

2-      حسابداری خرید و فروش ارز در صرافی

ثبتهای حسابداری خرید و فروش ارز در صرافی

ثبتهای حسابداری تبدیل ارز

مغایرت گیری

3-     مفاهیم موجودی ارزی و انبار در صرافی (بهای تمام شده و روشهای قیمت گذاری)

روش قیمت گذاری موجودیهای ارزی

استفاده از انبار و کاردکس

4-     استاندارد های حسابداری مرتبط با صرافی ها

استاندار شماره <8> موجودی کالا

استاندار شماره <16> تسعیر ارز

5-     گزارشگر مالی

طبقه بندی موجودیهای اری در صورت وضیعت مالی

صورتهای مالی صرافی

6-     مالیات وتکالیف قانون صرافی ها

ارزش افزوده صرافی ها

ماده <169>ق م م

آیین نامه و دستور العمل ها

الزامات مبارزه با پولشویی

7-     سایر موارد

الزام حسابرسی رعایت

کدینگ جامع حسابها (پیشنهادی بانک مرکزی ج11)